Algemene voorwaarden

WEB2WORK BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer 06073876. WEB2WORK handelt in het maatschappelijk verkeer tevens onder de handelsnaam Lesscher Softwareontwikkeling. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 06073876.

Algemene voorwaarden bekijken