Veilig Verkeer Nederland

Door de unieke mix van technische kennis, ervaring met het onderwijs, koppelingen met externe systemen, digibord software en front-end development is web2work na een pitch en selectietraject verkozen tot samenwerkingspartner van VVN. Web2work heeft de verkeerseducatielijn vernieuwd en gedigitaliseerd met de ontwikkeling van een webportaal met online lesmethodieken geschikt voor het digibord.

De rol van web2work

 • Functioneel- en technische ontwerp
 • Algehele projectleiding en consultancy
 • Realisatie webportaal
 • Realisatie en implementatie BasisPoort koppeling
 • Ontwikkelen vormgeving in samenwerking met partner HFCM
 • Ontwikkelen maatwerk lesmodule voor op digibord
 • Redesign situatiebouwer (schuifspel) voor op digibord

Over Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé maatschappelijke organisatie die -al meer dan 80 jaar- werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Iedereen is verkeersdeelnemer, iedereen heeft belang bij veilig verkeer. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

In het verkeer zijn mensen verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Dat betekent dat de mensen oog voor elkaar moeten hebben en rekening moeten houden met de aanwezigheid van anderen. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, voetgangers en fietsers, zijn voor hun veiligheid sterk afhankelijk van het gedrag van overige weggebruikers en verdienen dan ook extra aandacht. VVN is er van overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. Door mensen en organisaties te stimuleren om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, werkt VVN aan het gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Media
 • thumb_veiligverkeernl.jpg
 • home.png
 • situaties.png
 • spellen.png
 • vvn-t.png