Kolom

Stichting Kolom wilde haar website vernieuwen conform de huidige standaarden waarbij de app een voorwaarde was. Doel hierbij is het zo pro actief kunnen communiceren met de ouders. De websites dienden gerealiseerd te worden vanuit 1 uniforme uitstraling voor het bestuur en de onderliggende scholen. Enkele scholen sluiten hierbij in een later stadium aan.

Geleverde producten/diensten

  • Grafisch ontwerp bestuur en variant in samenwerking met partner HFCM
  • Technisch advies
  • Bouwen en inrichten websites en modules
  • Gebruikerstraining

Over Kolom

Kolom is een organisatie in Amsterdam met 13 scholen op 15 locaties van drie schoolsoorten (Speciaal Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. De organisatie met plm 470 medewerkers kenmerkt zich door ruimte voor leren, korte lijnen, laagdrempelig, flexibiliteit, kennisuitwisseling en samenwerking. De scholen wisselen vooral binnen hun schoolsoort kennis en expertise uit. Daarnaast werken de scholen uit verschillende schoolsoorten steeds meer samen. Zo vormen zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen en een bijzonder warme overdracht van de leerling naar de nieuwe school.

Media
  • kc_kolom_tn.jpg
  • home.png
  • nieuws.png
  • volg.png
  • kolom.png
  • kolom-t.png