Revalidatiecentra

Voor de revalidatiebrache hebben wij de digitale facturatieoplossing VektisFac gerealiseerd. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met de uitdagingen die de digitale facturatie naar verzekeraars met zich meebrengt. Wij kunnen VektisFac ook afstemmen op uw specifieke vereisten. VektisFac ondersteunt het volledige facturatieproces van import uit Ecaris (software voor de revalidatiebranche), het genereren van Vektisberichten en het inlezen van retourberichten tot het doorboeken naar de financiële administratie. Door de flexibele opzet bespaart VektisFac u veel tijd. VektisFac maakt gebruik van de geëxporteerde gegevens uit Ecaris. De gegevens worden ingelezen in VektisFac en gepresenteerd als factuurspecificaties. Deze factuurspecificaties worden door VektisFac getoetst op volledigheid en aansluiting op de eisen die verzekeraars stellen aan de digitale facturatie. Waar nodig kunt u zelf aanvullingen doen.

Na het inlezen kunt u alle factuurspecificaties laten klaarzetten in een Vektis ZH308-bestand. VektisFac maakt zelf aparte bestanden per verzekeraar en verzamelt deze in een gecomprimeerd bestand (zip). Dit bestand kunt u vervolgens indienen op de Vecozo-portal.

Ontvangen retourberichten van de verzekeraar kunt u weer inlezen in VektisFac. VektisFac geeft u vervolgens precies aan welke factuurspecificaties worden vergoed en welke zijn afgekeurd. De afgekeurde specificaties kunt u zelf aanvullen in VektisFac en opnieuw indienen in de volgende factuurbatch.

VektisFac verzamelt de goedgekeurde specificaties per verzekeraar en zet deze door als factuur naar uw financiële applicatie. Vervolgens neemt uw financiële applicatie het openstaande postenbeheer richting de verzekeraar over.

Media
  • revalidatiecentra-t.png