Politie Nederland (bereikbaarheidsgids)

Sinds 1 januari 2013 vormen de voormalige 25 regionale politiekorpsen, het korps landelijke politiediensten (KLPD) en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) één politiekorps. Elke korps had voorheen haar eigen telefoongids. Het zoeken van een medewerker in een ander korps was lastig en vergde dikwijls het gebruik van meerdere gidsen.

Om deze interne communicatie te bevorderen, heeft web2work de opdracht gekregen om een centrale telefoongids te ontwikkelen. De gids, die sinds juli 2013 in gebruik is, kan worden benaderd door alle medewerkers (ongeveer 63,000 politiemensen) binnen het politienetwerk. Bel je met 0800-8844 dan is de kans groot dan je wordt door verbonden via deze telefoongids. De gids geeft voor iedere medewerker algemene (telefoon) informatie weer, maar toont ook zijn/haar rooster- en werkplekinformatie. Een medewerker is in staat om zijn eigen foto te wijzigen en om extra informatie in te geven over zijn/haar werk en/of taken.

De rol van web2work

 • Technische realisatie van de Landelijke Bereikbaarheidsgids
 • Installatie (loadbalancer met daarachter meerdere webservers)
 • Ondersteuning bij inrichting

Over Politiekorps

Moedig, betrouwbaar, verbindend en integer Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie.

De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat’. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.

De politie wil haar missie bereiken door:

 • vertrouwen te wekken door de wijze waarop zij resultaten bereikt
 • in elke situatie alert en slagvaardig op te treden
 • betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken
 • intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid
 • te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals
 • één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden
Media
 • politie-bereikbaarheidsgids.png
 • politie-nederland-t.png