Politie Nederland (stopheling)

Vanuit het Programma Aanpak Cybercrime is, in maart 2011, de website www.stopheling.nl gelanceerd. Op deze website en bijbehorende app kan iedereen controleren of producten met een serienummer bij de politie als gestolen geregistreerd staan. Het doel was vooral bewustwording bij de burger over wat heling is, dat het strafbaar is, dat heling zorgt voor de verdienste van de dief c.q. overvaller en dat heling daarmee inbraken en overvallen in stand houdt.

De database achter de site wordt door middel van een webservice ook aangeboden aan bv. reparatiebedrijven die serienummers willen controleren. Daarnaast wordt de database gebruikt voor het Digitale Opkopersregister. Het opkopersregister vereenvoudigt de registratie van helinggevoelige spullen, zoals mobiele telefoons, sieraden en fietsen. Vroeger moest een winkelier volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een papieren register bijhouden. Dat kan nu allemaal digitaal. Elk ingevoerd goed wordt direct gecontroleerd op diefstal.

Stopheling en het Digitale Opkopersregister is ontwikkeld in nauwe samenspraak met Politie Noord- en Oost-Gelderland, Van AetsVeld die het project leidde en Innovattic (de makers van de app).

De rol van web2work

 • Technische realisatie
 • Levering cms systeem
 • Levering webservices t.b.v apps
 • Opbouw database voor de serienummers

Over de politie

Moedig, betrouwbaar, verbindend en integer Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie.

De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat’. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.’

De politie wil haar missie bereiken door:

 • vertrouwen te wekken door de wijze waarop zij resultaten bereikt
 • in elke situatie alert en slagvaardig op te treden;
 • betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken
 • intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid
 • te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals
 • één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden
Media
 • banner_politie.jpg
 • home.png
 • over.png
 • promotie.png
 • stop-heling.png
 • politie-nederland-t.png